• Resource Development – Social TV

  הטלוויזיה החברתי מעוניינת לאייש תפקיד של גיוס משאבים בארגון.

  היקף: חצי משרה, עם אפשרות לצמוח.
  תחילת עבודה: מיידי.
  מקום העבודה: משרד בתל אביב.

  ### הטלוויזיה החברתית היא ארגון לשינוי חברתי וקידום זכויות אדם, הפועל באסטרטגיה של תקשורת עצמאית. הפקה והפצה של כתבות ווידאו ותכניות אולפן היא פעילותנו המרכזית ואנו בעצם גוף התקשורת היחידי שעושה טלוויזיה עצמאית ביקורתית למעלה מעשור. גייס/ת המשאבים בטלוויזיה החברתית לוקח/ת חלק מרכזי בעיצוב התכנים ובנייתם ונחשף/ת לשלל ארגוני החברה האזרחית.

  ### הגדרת תפקיד:
  – איתור קרנות בתחומי זכויות אדם, דמוקרטיה וצדק חברתי.
  – כתיבה, עריכה ושליחת בקשות לקרנות. מעקב שוטף אחרי הבקשות.
  – כתיבת דוחות מפורטים.
  – טיפוח קשר עם נציגי קרנות בארץ ובחו”ל וקשר עם תורמים.
  – תיאום וקיום פגישות עם קרנות ושגרירויות בארץ.
  – יצירה ופיתוח של קשרים ושיתופי פעולה בחו”ל ובארץ.
  – הגברת תרומות פרטיות וקמפיינים לגיוס המונים.
  – השתתפות בצוות חשיבה אסטרטגי של הארגון.

  ### דרישות, כישורים ומיומנויות:
  – הזדהות עם הערכים שהטלוויזיה החברתית מקדמת ורצון עז לטפחן.
  – ניסיון של שנתיים לפחות בגיוס משאבים בחברה האזרחית.
  – שליטה ברמת שפת אם (דיבור, כתיבה) ויכולת ניסוח מעולה באנגלית ובעברית.
  – יכולות אדמיניסטרטיביות גבוהות והקפדה על פרטים קטנים וסגירת פינות.
  – יכולות הנעה עצמית לקיום שיחות טלפון / סקייפ ופגישות באופן שוטף וייצוגי.
  – עבודה ברמה טובה עם מחשב ויישומים נפוצים (וורד, אוטלוק, אקסל).

  ### להגשת מועמדות יש לשלוח:
  – קורות חיים.
  – מכתב המציג את הכישורים, הניסיון והמוטיבציה שלך לתפקיד.
  – את המסמכים יש לשלוח באי-מייל ל: info@social.org.il

  To apply for this job email your details to info@social.org.il